Rejestracja spółki przez internet – krok po kroku

Spółka to rodzaj działalności gospodarczej, która prowadzona jest przez osoby prawne lub fizyczne. Podstawą założenia spółki jest umowa lub statut. Celami spółki są osiągnięcie zysku na podstawie podjętych określonych działań.

Rodzaje spółek

Spółki podzielić można na kilka podstawowych rodzajów, którymi są:
– cywilna – jest to spółka, którą założyć mogą co najmniej dwa podmioty nie będące jednym przedmiotem prawnym. Spółka ta podlega opodatkowaniu oraz akcyzie. Spółkę tworzą wspólnicy będący osobami prawnymi lub fizycznymi, którzy wnoszą do niej własny kapitał i odpowiadają za nią całym majątkiem osobistym,
– kapitałowa – ma osobowość prawną oraz kapitał zakładowy i osobny majątek,
– osobowa – nie posiada osobowości prawnej, ale można kupić na nią, np. nieruchomość,
– jawna – jest regulowana na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i rejestruje się ją w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także trzeba opłacać podatek VAT,
– partnerska – tworzona jest przez osoby fizyczne, a nazwa firmy musi zawierać nazwisko jednego ze wspólników oraz człon ” i partner lub partnerzy”,
– komandytowa – umożliwia wniesienie do spółki różnej wielkość kapitału przez wspólników oraz ustalenie kto jaką odpowiedzialność ponosi. Nazwa spółki musi zawierać nazwisko jednego ze wspólników oraz oznaczenie, że jest to spółka komandytowa,
– z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka ta ma osobowość prawną i mogą ją stworzyć osoby fizyczne, prawne, a także spółki handlowe. Wspólnicy odpowiadają tylko za środki wniesione do firmy, a kapitał zakładowy musi wynosić co najmniej 5000 zł,
– akcyjna – założyć mogą ją osoby fizyczne, prawne i spółki handlowe. Kapitał zakładowy wynosić musi co najmniej 100 000 zł.

Jak przebiega rejestracja spółki przez internet?

Rejestracja spółki przez internet rozpoczyna się od założenia przez każdego ze wspólników konta w systemie eKRS. Następnie konto musi zostać autoryzowane przez profil zaufany ePUAP lub podpis kwalifikowany.
Następnym krokiem jest przygotowanie niezbędnych danych, którymi są nazwa oraz adres siedziby spółki, sąd właściwy, pod który podlegać będzie spółka. Ważnymi danymi jest także lista wspólników oraz członków zarządu spółki i oddziałów jeśli takie zostają jednocześnie otwarte. W tym kroku wybrać należy również odpowiednie kody PKD.
Kolejny etap to wypełnienie internetowego formularza oraz innych dokumentów wymaganymi danymi oraz wypełnienie wniosku do KRS I wybór kodów PKD.
Przed podpisaniem dokumentów należy dokładnie je sprawdzić w celu poprawienia ewentualnych błędów, które mogły pojawić się w czasie ich wypełniania.
Kolejny krok to podpisane dokumentów przy użyciu podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP, podpisane dokumenty można pobrać i zapisać na swoim urządzeniu.
Ostatnim krokiem jest uiszczenie wszystkich opłat. Trzeba zapłacić za wpis do KRS i jest to koszt około 250 zł. Kolejna opłat to 100 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ostatnią opłatą podczas rejestracji spółki jest opłata manipulacyjna operatora płatności.

Redakcja drukprzelewu.pl