Świadectwo pracy 2021 – wszystko to, co trzeba wiedzieć o tym dokumencie

Świadectwo pracy to niezwykle ważny dokument, który wydawany jest każdemu pracownikowi, który zakończył pracę w danej firmie. Nie trzeba występować ze specjalnym wnioskiem do byłego pracodawcy o wystawienie świadectwa pracy. To pracodawca zobowiązany jest na podstawie obowiązujących przepisów w określonym terminie wydać dokument pracownikowi. Jakie dane powinny znajdować się w świadectwie pracy? Co zrobić, gdy pracodawca popełni błąd w dokumencie? Na te oraz na wiele więcej pytań odpowiedzi można znaleźć poniżej.

Świadectwo pracy 2021 – co powinno zawierać?

Świadectwo pracy to bardzo ważny dokument dla każdego pracownika. Warto więc wiedzieć, co taki dokument powinien zawierać oraz kiedy pracodawca ma obowiązek wydać go pracownikowi. Każdy, kto zdecydował się zakończyć stosunek pracy z danym pracodawcą, powinien być poinformowany, że w ciągu 7 dni otrzyma świadectwo pracy, w którym dokładnie opisane jest, na jakiej podstawie pracownik został zatrudniony, jak wyglądał przebieg zatrudnienia w danym miejscu, ile dni urlopu wypoczynkowego dana osoba wykorzystała itp. Dokument ten można odebrać osobiście w siedzibie firmy, jak i może być on przesłany pocztą do domu pracownika. Każdy pracodawca powinien wiedzieć, iż dokument ten musi zawierać informacje zgodne z prawdą.

Gdzie można znaleźć wzór świadectwa pracy 2021?

Wzór świadectwa pracy pobrać można na wielu sprawdzonych stronach internetowych. Warto jednak zajrzeć do Kodeksu pracy, by sprawdzić, co dokładnie pracodawca powinien ująć w świadectwie pracy pracownika. Są bowiem informacje, których zgodnie z przepisami nie można pominąć. Należą do nich między innymi: informacja o okresie zatrudnienia konkretnej osoby w danym miejscu, dokładny opis zajmowanego stanowiska, rodzaj wykonywanej pracy, informacja o sposobie rozwiązania pracy. Trzeba pamiętać, iż dokument ten musi być podpisany przez właściciela firmy. Świadectwo pracy bez tego podpisu jest nieważne.

Co zrobić, gdy wystawione przez pracodawcę świadectwo pracy zawiera błędy?

W takim przypadku pracownik zobowiązany jest wnieść w terminie 14 dni od otrzymania dokumentu, wniosek o poprawienie go. Gdy pracodawca odmówi dokonania poprawek, wówczas pracownik może wystąpić z takim wnioskiem do sądu pracy. Warto o tym wiedzieć, gdyż coraz częściej zdarza się, że świadectwa pracy zawierają błędy. W dużych firmach i korporacjach świadectwa pracy wystawiane są za pomocą gotowych wzorów, dlatego też nie sposób uniknąć omyłek.

Do czego przydaje się świadectwo pracy?

Osoby, które poszukują nowej pracy, doskonale wiedzą, iż każdy przyszły pracodawca zażąda od nich dokumentów potwierdzających ich wcześniejsze zatrudnienie. Świadectwo pracy jest niezbędne choćby do tego, by ustalić uprawnienia pracownika do różnych świadczeń (np. do ubezpieczenia społecznego). Warto więc pilnować i dbać o tą dokumentację. W przypadku jakichkolwiek błędów, pracownik sam powinien zadbać o to, by sprostować je we wskazanym przez przepisy terminie.

Redakcja drukprzelewu.pl