Wpłata gotówkowa
Wpłata gotówkowa
Drukprzelewu.pl
nazwa odbiorcy nazwa odbiorcy cd. nr rachunku odbiorcy kwota kwota słownie nazwa zleceniodawcy nazwa zleceniodawcy cd. tytułem tytułem cd. Opłata nazwa odbiorcy nazwa odbiorcy cd. nr rachunku odbiorcy kwota kwota słownie nazwa zleceniodawcy nazwa zleceniodawcy cd. tytułem tytułem cd. Opłata P L N P L N zero złotych i zero groszy zero złotych i zero groszy